Эмнэлэгийн үйл ажиллагааны удирдлага зохион байгуулалтын програм хангамж
 • Хүлээн авах угтах үйлчилгээ, касс
 • Амбулатори шинжилгээ
 • Эмч нарын бүртгэл оношлогоо
 • Хэвтэн эмчлүүлэх, сувилгаа, эмчилгээ
 • Сувилагчийн бүртгэл
 • Эм тариа
 • Удирлагын хяналт, тохиргоо

											
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

 • Web
 • Маркетинг
 • Программ хангамж
 • Техникийн шийдэл
 • Мэйл болон мессеж үйлчилгээ

Харилцагчид