Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Хэрэглэхэд хялбар энгийн

ПОС

Татварын ситемд холбогдсон программ

Санхүү ERP

Таны бизнесийн амжилтыг тэтгэх

Санхүүгийн онлайн систем

Мэдээлэл лавлагааны нэгдсэн систем

Орон сууц СӨХ-н программ

Байнгын шуурхай тусламж үйлчилгээ

Эмнэлэгийн программ

Хяналт удирдлагын нэгдсэн систем

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

  • Web
  • Маркетинг
  • Программ хангамж
  • Техникийн шийдэл
  • Мэйл болон мессеж үйлчилгээ

Харилцагчид