Орон сууцны бүртгэлийн программ
 • Хэрэглэгчийн бүртгэл сар жилээр
 • Дулаан бодох талбай, зурагт,хог, цахилгаан шат
 • Ус, цахилгаань дулааны тоолуурын төрөлөөр бүртгэх
 • Дулааны суурь хураамжь усны суурь хураамжийн бүртгэл, төлбөр төлөх банк
 • Хэлэглэгчийн төрөл, айл өрх, аж ахуйн нэгжээр ялгана
 • Санхүүгийн программтай холбоотой
 • Худалдаж авах болон түрээсээр хэрэглэх боломжтой
 • Баланс тайлангаа онлайнаар гаргуулж авах боломжтой (удахгүй)
 • Суурилуулах болон сарын хураамж хямд
 • Холбоо барих цэсээр орж захиалга өгнө
 
Давуу тал
 • Ус, дулаан болон цахилгааны тоолуурын бүртгэл
 • Тоолуурын заалт сараар бүртгэх
 • Шинэ сардаа тоолуурын заалт авах хуудас, орц болон давхараар эрэмблэх
 • Тухайн үеийн тарифаар дүн бодох
 • Түүх сар сардаа хадгалагдана.
 
Давуу тал
 • Ус, дулаан, цахилгааны тариф
 • Суурь хураамжийн тохиргоо
 • Хэлний тохиргоо
 • Тоолуурын тохиргоо
 • Байгууллагын үндсэн мэдээлэл ба бусад тохиргоо
 
Давуу тал
 • Тухайн сарын айл өрх албан байгууллагын үлдэгдлээс мэдээ явуулах
 • Засвар үйлчилгээтэй холбоотой зар мэдээ явуулах
 • Төлбөр төлөөгүй үлдэгдлээс явуулах учир сарын эцсээр төлөөгүй үлдэгдлээс дахин явуулах боломжтой
 • Гар утасны бүртгэл хэрэглэгчийн бүртгэлд хадгалагдана
 • Нэмэлтээр модем авах шаарпдлагатай
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

 • Web
 • Маркетинг
 • Программ хангамж
 • Техникийн шийдэл
 • Мэйл болон мессеж үйлчилгээ

Харилцагчид